O firmie

Przedsiębiorstwo GAMAWIND Sp. z o.o. zostało utworzone w 2008 r. jako spółka celowa mająca na celu realizację projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii ze szczególnym naciskiem na produkcję energii z biomasy. W okresie 2008-2012 r. Spółka poszukiwała technologii produkcji energii z biomasy, która spełniłaby następujące wymagania: przyjazna środowisku, rozwiązująca problemy tradycyjnych biogazowni, innowacyjna, wszechstronna i energooszczędna. Założeniem Spółki było zrealizowanie modelowego projektu - wdrożenia nowoczesnego systemu wyróżniającego się na tle funkcjonujących w Polsce i Europie biogazowni rolniczych, rozwój wybranej technologii a następnie sprzedaż licencji zainteresowanym podmiotom z sektora produkcji energii z biomasy.

Spółka utworzona w celu realizacji innowacyjnego projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii "Gorzelnia zintegrowana z biogazownia o mocy 2 MW, w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwziecia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wybraliśmy do realizacji układ technologiczny "Sposób wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, nawozów i/lub pasz oraz etanolu z płodów rolnych i odpadów poprodukcyjnych w przemyśle rolno-przetwórczym", którego twórcą był mgr inż. Wojciech Krużewski (wynalazek zgłoszony do Urzędu Patentowego RP pod nr 385950).

 

 

Adres siedziby firmy:

GAMAWIND Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Matejki 6/14

60-766 Poznań

 

 

Adres zakładu produkcyjnego:

Gorzelnia zintegrowana z Biogazownią


Adres: Piaszczyna, 77-200 Miastko
Telefon: 881 626 464
E-mail: sekretariat@gamawind.pl
NIP: 5932536262
Regon: 220659941
Nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Kierownik Utrzymania Ruchu


tel. 794 616 969
e-mail: dzial.techniczny@gamawind.pl

Specjalista ds. Zaopatrzenia i Dystrybucji


tel. 732 626 969
e-mail: magazyn@gamawind.pl

Kierownik ds. Zaopatrzenia i Dystrybucji


tel. 881 676 060
e-mail: magazyn.etanolu@gamawind.pl

Specjalista ds. Rozliczeń


tel. 881 696 964
e-mail: kadry.rozliczenia@gamawind.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska, Starszy Inspektor ds. BHP


tel. 881 696 902
e-mail: srodowisko@gamawind.pl

Technolog Gorzelni


tel. 883 696 955
e-mail: laboratorium@gamawind.pl

Technolog Biogazowni


tel. 796 696 963
e-mail: biogazownia@gamawind.pl

Szef Produkcji


tel. 576 606 868
e-mail: produkcja@gamawind.pl

 

 

Księgowa .


tel. 731 696 964
e-mail: rozliczenia@gamawind.pl

 

 

Referent .


tel. 733 696 963
e-mail: ewidencja@gamawind.pl

Sekretariat .


tel. 881 626 464
e-mail: sekretariat@gamawind.pl

Główna Księgowa


tel. 532 365 758
e-mail: ksiegowosc@gamawind.pl

Pomoc
Informacje
Obserwuj nas