Biogazownia

Opublikował: Dorota Ginter dnia: 2018-03-01 08:26:32

Biogazownia w Piaszczynie jest jedną z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Polsce. Głównym substratem do produkcji biogazu jest wywar gorzelniany, który wzbogacany jest kiszonką kukurydzianą oraz plewami zbożowymi. Posiadamy dwa zbiorniki fermentacyjne działające w trybie równoległym, napełniane w trybie ciągłym. Proces fermentacji mezofilny – jednostopniowy. Dla stabilnego prowadzenia procesu na bieżąco sprawdzamy parametry tj: temperatura; PH; FOS/TAC; czas retencji; obciążenie reaktora fermentacyjnego, a także skład biogazu. Tak wyprodukowany biogaz kierowany jest na kogeneratory i kocioł parowy. Zainstalowana moc w naszym zakładzie to 2MW, natomiast energia cieplna z kotła parowego w pełni pokrywa potrzeby naszego zakładu. Innowacyjność naszego zakładu polega na całkowitym wykorzystaniu energii cieplnej pochodzącej z kotła parowego jak i kotła odzyskującego ciepło ze spalin układu kogeneracji na potrzeby własne. Odpad z biogazowni jest bardzo ceniony przez okolicznych rolników i stanowi alternatywę dla tradycyjnego nawożenia pól.

Pomoc
Informacje
Obserwuj nas