Ogłoszenia

OFERTA PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opublikował: Katarzyna Stefaniszek dnia: 2019-12-02 11:14:09

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

                                                          GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opis stanowiska:

Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiadać będzie za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie, m.in.: sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań do ZUS oraz GUS, przygotowywanie raportów miesięcznych na potrzeby zarządu oraz banku, przygotowanie miesięcznych i rocznych bilansów oraz rachunku wyników. Poza tym musi pełnić nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.

Miejsce pracy znajduje się w małej miejscowości Piaszczyna w powiecie bytowskim. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wymagania:

Osoba na tym stanowisku powinna cechować się, m.in.: predyspozycjami osobowościowymi (dokładność, terminowość, uczciwość, samodzielność, cierpliwość, dobry poziom komunikacji interpersonalnej). A także umiejętnością analitycznego myślenia, zdolnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami taktycznymi i wysoką odpornością na stres oraz dobrymi relacjami z innymi pracownikami.

Oferujemy:

Gwarantujemy zatrudnienie na umowę o pracę.

Wynagrodzenie brutto 5 000,00 złotych – 8 000,00 złotych.

CV, list motywacyjny.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Gamawind Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Gamawind Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Droga Dębińska 3a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Rodzaj pracy: Pełny etat

Wynagrodzenie: 5 000,00zł - 8 000,00zł /miesiąc

Znajdziesz nas również na: