Gorzelnia

Opublikował: Dorota Ginter dnia: 2018-03-01 08:26:03

Specyfikacja produktu – destylat rolniczy
Pochodzenie surowca - Polska
Rodzaj surowca -  kukurydza

Parametry jakościowe:

1. Barwa - bezbarwny

2. Zapach - swoisty charakterystyczny dla danego surowca, bez wyczuwalnych obcych zapachów.

3. Przezroczystość - ciecz przezroczysta bez osadu i zmętnienia; bez mechanicznych zanieczyszczeń.

4. Smak - swoisty, charakterystyczny dla zastosowanego surowca, bez wyczuwalnych, obcych posmaków.

5. Moc w temperaturze 20 0C (% obj.) : 93,0

6. Zawartość aldehydów w przeliczeniu na aldehyd octowy (g/hl alk.100% obj.) : <15,0

7. Izopropanol (g/hl alk.100% obj.): <0,5

8. Zawartość zanieczyszczeń* (g/hl alk.100% obj.): <200

*suma związków;2-butanol, 1-propanol, izobutanol,1-butanol,2-metylo-1buranol,3-metylp-1-butanol,izopropanol, metanol, octan etylu, octan metylu, maślan etylu, octan izobutylu, octan izoamylu, acetal, aldehyd octowy.

Znajdziesz nas również na: